خبــر برگزیده

تقدیر مدیر کل سازمان صنعت، معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان از شرکت کاشی عقیق

تحقیق و توسعه، دستیابی به افق های جدید، با روشی قابل دفاع در سایه خلاقیت است.

 مدیر کل سازمان صنعت،  معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان در خصوص موفقیت در کسب پروانه تحقیق و توسعه از مدیریت شرکت کاشی عقیق تقدیر کردند.

 

      

کد خبر: 2131
  تاریخ خبر : 18 بهمن 1402
 مدیر روابط عمومی
 191