خبــر برگزیده

تفاهم نامه خانه و وزارت صنعت

 

به نام خداوند صانع

تفاهم نامه همکاری مشترک خانه صنعت ، معدن و تجارت با وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مقدمه:

با توجه به بینش های منعکس در شعارهای مطرح شده زیر:

ـــ تولید ملی-افتخار ملی

به نام خداوند صانع

تفاهم نامه همکاری مشترک

مقدمه:

با توجه به بینش های منعکس در شعارهای مطرح شده زیر:

ـــ تولید ملی-افتخار ملی

 ـــ تولید و صنعت محور توسعه اقتصادی

 ـــ صادرات محور توسعه صنعتی

 که از انگیزه های ایجاد وزارت جدید صنعت –معدن و تجارت می باشد و نشان دهنده لزوم قرار گرفتن تجارت

در خدمت تولید و هر دو در خدمت منافع ملی است و با توجه به اهمیت توسعه وظایف نظارتی و سیاستگزاری

کلان دولت از یک سو و کاهش حجم تصدی های دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت رسانی به امر

تولید و تجارت توسط وزارت صنعت – معدن و تجارت و ارتقای مشارکت تشکل های مردمی تخصصی حوزه

تولید و تجارت در انجام امور اجرایی – سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها و نیز حرکت در مسیر اهداف

متعالی مطرح در«سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»و به مناسبت سال

1391 سال «تولید ملی –حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در تداوم آغاز«جهاداقتصادی» این تفاهم نامه بین

وزارت صنعت – معدن و تجارت به نمایندگی مقام وزارت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری و خانه صنعت-

معدن و تجارت به عنوان نماینده تشکلهای صنعتی - معدنی – و تجارتی کشور به نمایندگی رییس هیات مدیره

جناب آقای دکتر هادی غنیمی فرد که از این پس طرفین به ترتیب و به اختصا ر وزارت و خانه خوانده خواهند

شد.به منظور تحقق اهداف ذیل و با شرایطی که ذکر خواهد شد منعقد میگردد

.

اهداف:

1.فرهنگ سازی و گسترش اعتقاد در کلیه آحاد ملت مبنی بر کرامت و حرمت کار و تلاش و سرمایه گذاری و

 

احترام به سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی که در جهت اعتلای توسعه اقتصادی و به ویژه تولید ملی

 

فعالیت می نمایند.

 

2.برنامه ریزی و تدوین  مشترک برنامه های بلند مدت و میان مدت و استراتژی توسعه صنعتی – معدنی و

 

تجاری در استانها و کشور با توجه به منابع موجود و اهداف کلی نظام و اسناد بالا دستی و هم عرض.

 

3.انجام برنامه ریزی و اقدامات مشترک جهت شکل گیری بنگاه های اقتصادی و نام های تجاری پایدار- پیشرو

 

و پویای ایرانی در عرصه تولید.

 

4.همکاری در اجرای صحیح برنامه ها و قوانین مرتبط با صنعت- معدن و تجارت .

 

5.فراهم نمودن امکان و شرایط حضور در خانه در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی وزارت و سایر مراکز

 

و قوا.

 

6.فراهم نمودن آمار و اطلاعات دقیق و کاربردی روزآمد نیاز فعالان اقتصادی.

 

7.به کارگیری توانمندی و ظرفیت های موجود برای انجام بهینه اهداف و شرح وظایف مشترک طرفین در مسیر

 

توسعه و کارآمدی تولید ملی و تجارت داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی کشور .

 

8.ایجاد و گسترش کمی و کیفی تشکل های تولیدی و تجارتی و خدماتی مربوط به آن ها با بهره گیری از

 

اطلاعات – تجارب – امکانات  و توانمندی های طرفین.

 

9.توسعه  و تقویت  تشکل های اقتصادی مرتبط موجود کشور با همکاری و مساعدت طرفین .

 

10.هدایت و تمرکز ظرفیت های موجود و آتی تشکل های تولیدی و صادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش

 

مؤثرتر و مفیدتر در راستای توسعه و پایداری تولید و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران- معدنکاران –

 

صادرکنندگان و واردکنندگان.

تبصره : کلیه اقدامات این تفاهم نامه شامل بنگاه ها  و شرکت های تولیدی (صنعتی و معدنی ) و تجاری (داخلی-

صادراتی – وارداتی ) و خدمات فنی و مهندسی و خدمات پس از فروش و مراکز تحقیق و توسعه و نظایر آنها است

که در حوزه مسؤلیت وزارت بوده و دارای جواز تٱسیس و پروانه بهره برداری و فعالیت از وزارت در زمینه های ذکر

شده می باشند و دربرگیرنده واحدهای اقتصادی دارای مجوز فعالیت وفق قانون نظام صنفی نمی باشد .

 

اقدامات :

به منظور نیل به اهداف یاد شده بالا اقدامات لازم در زمینه های زیر انجام خواهد پذیرفت و برخی از مصادیق آن طی:

پیوست شماره یک ذکر گردیده است :

اقدمات مشترک :

   1.تدوین و اجرای نظام جامع صنعت- معدن و تجارت کشور به منظور ساماندهی و نظم بخشی  به

 

   فعالیت و تقویت تشکل های موجود و تشکل های قابل تٱسیس در حوزه تولید و تجارت و خدمات مورد

 

  نیاز آن ها.

   2.استخراج - تولید - تحلیل و به اشتراک گذاری آمار و اطلاعات روزآمد فعالان تولیدی - تجارتی  - صادراتی و

   وارداتی و تشکل های فعال مربوطه تا حد تشکیل انجمن ها و واحدهای مستقل خدماتی موردنیاز از قبیل انجمن

آمارگیران مستقل.                                                                                                

 

  3.برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تسهیل شرایط ایجاد تشکل های تولیدی – صادراتی و وارداتی به ویژه با  

  رویکرد تخصصی و حوزه های جغرافیایی که تشکل فعال مربوط وجود نداشته وامکان ایجاد تشکل جدید فراهم

 

 باشد.در چارچوب مقررات موجود

 

 4.برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تقویت فعالیت و گسترش عضوگیری در تشکل های موجود و فعال سازی

 

 تشکل های غیرفعال و تسهیل امکان ادغام تشکل های موازی در صورت مساعد بودن شرایط  و توافق

 

 اعضای آن ها .

 

5.کمک به  بازسازی – نوسازی – توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی موجود و جدید دارای توجیه فنی و اقتصاد با

 

 رویکرد تولید محصولات با کیفیت و دارای قابلیت صادراتی و نیز تقویت و ایجاد واحدهای صادراتی تخصصی

 

با همکاری تشکل های مربوطه .

 

6.برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت شناسایی – کمک به شکل گیری – توسعه – تقویت و ایجاد خوشه های

 

تولیدی و صادراتی .

 

7. شناسایی تصدی های قابل واگذاری وزارت به خانه و تشکل های تولیدی و تجارتی و واگذاری آن ها وفق

 

مقررات . تلاش در جهت ارتقای جایگاه محصولات و خدمات به بنگاه های اقتصادی ایرانی و به ویژه  دستیابی

 

به جایگاه شایسته برای شناسایی عنوان «ساخت ایران»در سطح بین الملل و مشارکت در اعتلای جایگاه

 

استانداردهای  تولید و خدمات

 

8.کمک به انتقال فناوری های نوین به داخل کشور و ارتقای دانش فنی و مدیریتی و رشد تولید فناوری داخلی و

 

نیز ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی .

 

9.بازبینی نقشه آمایش سرزمینی توزیع و استقرار واحدهای صنعتی- معدنی - صادارتی و وارداتی کشور

  

                                     برحسب ظرفیت ها و مزیت های هر حوزه جغرافیایی .

 

10.همکاری در انتشار اخبار و اطلاعات مرتبط از طریق نشریات و پایگاه های اینترنتی طرفین و تبادل لینک

 

در پایگاه های اینترنتی طرفین .

 

11.زمینه سازی و انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی مترک در جهت اهداف تفاهم نامه از قبیل انتشار

 

نشریات - کتب - جزوات - تیزرها - و  برنامه های رادیویی و تلویزیونی و سایر ادامات تبلیغی و ترویجی و

 

برگزاری همایش ها - نمایشگاها – دوره های آموزشی – تورها و سفرهای علمی و تحقیقاتی با استفاده از

 

امکانات طرفین .

 

12.تقویت ارتباط بین بنگاهی و بین تشکلی در سطح ملی و فراملی .

 

13.تقویت ارتباط کارآمد بین دانشگاه و صنعت- معدن و تجارت و ارا‍ئه نیازهای تولید و تجارت به دانشگاه ها

 

جهت ایجاد گرایش رشته های مختلف دانشگاهی برای امور تولیدی.

 

14.زمینه سازی جهت ایجاد سازمان نظام مهندسی صنعت .

 

15.تلاش برای تسریع در ایجاد « پنجره واحد » خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در وزارت و سایر مراجع.

 

به گونه ای که خدمات مذکور در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه و دیوانسالاری به نسبت رقبای اقتصادی

 

کشور به انجام رسد.

 

تبصره 1 : طرفین امکان مشارکت و حضور کارشناسان ذیربط به ویژه کارشناسان تشکلهای تخصصی مرتبط

 

را در انجام مفاد تفاهم نامه فراهم خواهند آورد.

 

تبصره 2: به منظور اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهم نامه کارگروه راهبردی همکاری های مشترک طرفین

 

متشکل از نمایندگان هر دو طرف با عضویت 3نفر از کارشناسان طرفین با تعیین سرپرست هرگروه که به

 

صورت  کتبی معرفی خواهند شد. حداکثر دو هفته پس از انعقاد تفاهم نامه ایجاد می گردد که ماهانه حداقل یک

 

جلسه برگزار خواهند نمود.در ابتدای هرسال برنامه کاری مدونی که توسط کارگروه مشترک تدوین می گردد

 

تهیه شده و پس از تصویب توسط بالاترین مقام طرفین به اجرا گذاشته خواهد شد.هر شش ماه یکبار نتایج

 

عملکرد اجرایی تفاهم نامه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. به منظور اجرای هرچه بهتر این تفاهم نامه در

 

صورت نیاز به ایجاد دبیرخانه مشترک و تعیین دبیر و تدوین و تصویب آیین نامه و بخشنامه یا الحاقیه و

 

اصلاحیه یا انعقاد قرارداد کارگروه مشترک نسبت به ارائه پیشنهاد مبادرت نموده و درصورت توافق طرفین

 

برای چگونگی اجرا اقدام خواهد شد.

 

  تبصره 3: متناظر با کارگروه راهبردی همکاری مشترک در سطح خانه ایران کارگروه های راهبردی در سطح

 

    هریک از استان ها با حضور نمایندگان هر دو طرف( خانه استان و سازمان صنعت - معدن و تجارت استان

 

مربوطه) به نحو متناظر با کارگروه راهبردی در سطح خانه  ایران و با هدف مشارکت در تآمین اهداف این

                                                                         

تفاهم نامه و انجام همکاری و هماهنگی های لازم تشکیل می شود . نتایج جلسات کارگروه در سطح استان از

 

طریق دبیرخانه کارگروه مربوطه برای کارگروه سطح ملی ارسال می شود تا حسب ضرورت در دستور کار

 

جلسات آن کارگروه قرار گیرد

 

اقدامات خاص خانه:

 

1.بررسی و شناسایی  ظرفیت ایجاد تشکل های جدید در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های

 

 

جغرافیایی مختلف.

2.بررسی و شناسایی توانمندی های تشکل های موجود در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های

 

جغرافیایی مختلف.

 

3.ایجاد بانک اطلاعات تشکل های تولیدی و تجارتی کشور و روزآمدسازی آن.

 

     اخبار و اطلاعات دریافتی از وزارت مابین تشکلهای ذی ربط برحسب مورد و موضوعانتشار و توزیع.4

 

5.اعلام مراتب همکاری به خانه های صنعت - معدن و تجارت استانها و خانه صنعت- معدن و تجارت جوانان ایران

 

جهت هرگونه همکاری لازم و اجرای مفاد تفاهم نامه در سطح استانی و ملی

 

برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی خانه ها و تشکل های موضوع این تفاهم نامه با.6

.

وزارت و سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی وفق موضوع و درخواست به منظور افزایش تعامل فی ما بین و

 

و رفع مشکلات و ارایه راهکارها .

7.شناسایی مشکلات عمومی و خاص بنگاه های اقتصادی و تشکلهای مربوطه و تهیه گزارش مبنی بر جمع بندی و آسیب

شناسی و تهیه پیشنهاد راه حل های احتمالی و ارائه به وزارت و سایر مراجع ذی ربط

 

                                   8.شناسایی اولویت های سرمایه گذاری و معرفی به وزارت و سرمایه گذاران.

9.حکمیت و کمک به رفع اختلاف بین فعالان اقتصادی و نیز تشکل های تولیدی و تجارتی .

اقدامات خاص وزارت :

1.همکاری و ارائه مشاوره و آموزش های لازم به تشکل های  مرتبط و صدور پروانه فعالیت وفق قوانین و مقررات

جاری با عضویت و نظارت نمایندگان خانه در کمیته ها و هیآت های مربوطه .

 

2.همکاری و ارائه مشاوره و آموزش های لازم جهت تسریع در واگذاری تطبیق وضعیت  - بررسی کارشناسی 

صدور جواز و پروانه تآسیس و فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی و تجارتی توسط خانه  و خانه های صنعت –

 

معدن و تجارت استانی با همکاری تشکلهای ذی ربط و اعضای آنها و خانه صنعت- معدن و تجارت جوانان

 

ایران تا مرحله امضای نهایی توسط وزارت با پیشنهاد کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات .

3.به منظور تسهیل در ارتباط با خانه و تشکل ها - «دبیرخانه ارتباط با خانه های صنعت- معدن و تجارت» در وزارت

ایجاد می گردد.

4.انعکاس مفاد تفاهم نامه به معاونت ها و سازمانها و ادارات تابعه وزارت برای اطلاع و هرگونه هماهنگی و همکاری

لازم با خانه و خانه های استانی و تشکلهای ذی ربط .

5.واگذاری تصدی های قابل واگذاری وزارت به خانه جهت استفاده از نظر و توانمندی ها و تجارب تشکل های تولیدی و

تجارتی تخصصی ذی ربط .

6.فراهم سازی امکان بهره مندی خانه و تشکلهای موضوع  این تفاهم نامه از تسهیلات - امکانات – کمک های معنوی –

اعتباری و مالی قابل ارائه توسط وزارت به انجام خواهد رسید.

7.وزارت اطلاع رسانی عمومی- اطلاعات - بخشنامه ها و موارد نظیر آن به تشکلهای ذی ربط را از طریق خانه به

انجام خواهد رساند.

8. کمک به ارتقای جایگاه خانه ها و تشکل ها با الزام فعالان اقتصادی مشمول این تفاهم نامه به عضویت در آن ها .

9.دعوت از خانه و تشکل های اقتصادی جهت حضور در مذاکرات - دیدارها و کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر

کشورها حسب موضوع.

 

مدت  اعتبارتفاهم نامه :

 

این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت چهارسال بعد از انعقاد معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدت های

 

مشابه قابل تمدید خواهد بود.

 

این تفاهم نامه در تاریخ /7/1391 طی چهارصفحه به همراه چهار پیوست در دو نسخه تهیه و به مهر و امضای طرفین

رسیده و هر دو نسخه دارای حکم واحد می باشد

 

محمدصادق مفتح                                    هادی غنیمی فرد       

   

قائم مقام اجرایی وزیر و معاون توسعه فناوری                       رییس هیآت مدیره

اطلاعات و تجارت الکترونیکی                                                        

                                              

            

 

 پیوست شماره یک تفاهم نامه

تشریح موضوعات مورد توافق جهت تفویض اختیارات (واگذاری تصدی های قابل واگذاری )وزارت به خانه

                                                    

صدور مجوزها(1

1-1 مطالعات استانی و کشوری جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری - چیدمان و آمایش طرح های تولیدی و

 

صادراتی و وارداتی و مجتمع ها و پیشنهاد اولویتهای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن و فعالیت های

 

اقتصادی مرتبط با تفاهم نامه .

1-2شناسایی واحدهای تولیدی فاقد مجوز و پروانه بهره برداری و هدایت و معرفی آنها به سازمان های صنعت – معدن و

تجارت استانی جهت انجام امور قانونی از قبیل اخذ مجوز .

1-3 صدور جوازهای تآسیس و پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی تا مرحله امضا توسط رئیس سازمان  صنعت

معدن و تجارت استان .

1-4 انجام اقدامات لازم جهت تمدید و صدور پروانه فعالیت تشکل های تولیدی و تجارتی موضوع تفاهم نامه که در حدود

اختیارات وزارت می باشد وفق مقررات مربوطه تا مرحله امضا توسط وزارت.

  تبصره :اقدامات این بخش از تفویض در سراسر کشور یکسان و تعرفه های آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

2) نظارت:

منظور نظارت لازم برای پیشرفت به موقع طرح های صنعتی و معدنی و صادراتی و وارداتی بوده و شامل الزامات ذیل می باشد:

2-1-زمان نظارت متناسب با زمان اعلامی وزارت صنعت -معدن و تجارت میباشد .

2-2-جهت انجام فعالیت های نظارتی تلاش خواهد شد حداکثر بهره مندی از توانمندی انجمن های ذی ربط با تمرکز بر

گرایشات فنی و صنعتی از جمله ساخت و ساز -فناوری - تجهیزات و ماشین آلات- بازاریابی – مدیریت و نظایر آنها

صورت پذیرد..

2-3- ارتقای نظارت و همکاری تشکل های صنعتی - معدنی - صادراتی و وارداتی با وزارت

3)شناسایی واحدهای راکد و جمعبندی مشکلات و راهکارها و ارتقا کیفیت تولید و خدمات:

3-1مطالعه و شناسایی طرح ها و واحدهای صنعتی و معدنی راکد و ارائه راهکارهای عملی جهت به تولید رساندن آنها

3-2مطالعه روش های فعال نمودن ظرفیت های خالی و بالقوه واحدهای تولیدی و تجاری با همکاری بانک ها که توسط

مجلس شورای اسلامی به بانک ها تکلیف شود

3-3 بررسی تقاضای تغییر خط تولید محصول و نیز طرح های توسعه واحدهای صنعتی- معدنی و تجاری .

3-4 مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ارتقای بهره وری و کارآمدی بنگاه های اقتصادی و ظرفیت سنجی و اصلاح ظرفیتها

3-5 ارتباط مستمر و مداوم با سازمان صنعت – معدن و تجارت استانها  در جهت رفع موانع سرمایه گذاری و تولید و

جمع آوری و نظرسنجی از رشته های مختلف تولیدی و انتقال مشکلات از طرق مختلف و متناسب از جمله تشکیل کمیته

های تخصصی مرتبط و ایجاد کلینیک های صنعت- معدن و تجارت

3-6ایجاد واحدهای آموزشی در رشته های مختلف تولید و بارگانی و صدور گواهی حضور و گذراندن موفقیت آمیز

آزمون های مربوطه برای شرکت کنندگان در دوره ها و استفاده از توانمندی و امکانات موجود وزارت .

5)همایش ها و نمایشگاه ها :

5-1 مشارکت در برگزاری همایش ها و نمیشگاه های مورد توافق طرفین و تسهیل برگزاری آن ها توسط خانه و تشکل

های مربوطه توسط وزارت.

5-2 معرفی و تسهیل حضور واحدهای صنعتی و معدنی و صادراتی و وارداتی جهت شرکت در نمایشگاه های داخل و

خارج کشور.

5-3 مطالعه بازارهای هدف و شناسایی وضعیت و قوانین موجود در آن ها و تهیه  آمارهای لازم و فراهم آودن زمینه

حضور شرکت های ایرانی در بازارهای مذکور .

6)تدوین و اجرای برنامه ها و استراتژی ها:

6-1 به منظور مشارکت خانه در تدوین لوایح برنامه های بلندمدت و استراتژی های  صنعتی – معدنی و تجاری

مقررات و آیین نامه ها از نماینده خانه جهت حضور در کمیته ها و جلسات مربوطه بعنوان عضو اصلی دعوت به عمل

خواهد آمد.

6-2 عضویت در کمیته ها - شوراها – و کارگروه های تصمیم گیر و سیاست گذار وزارت در سطح شهرستان – استان

و ملی حسب موضوع و ارتباط با تفاهم نامه حاضر صورتخواهد پذیرفت .

7) ارتقای کیفیت و استاندارد:

7-1- به منظور فراهم آمدن امکان حضور نماینده خانه در کمیته های تدوین استانداردهای ملی کالا و خدمات (بازرگانی-

فنی و مهندسی و پس از فروش و...)که توسط خانه از میان انجمن های تخصصی مرتبط با موضوع برگزیده و معرفی

خواهند شد.

وزارت ترتیبات لازم را اتخاذ خواهد نمود که عضویت نمایندگان خانه به عنوان عضو اصلی صاحب رآی میسر گردد.

7-3- کمک به ایجاد آزمایشگاه های همکار موسسه استاندارد «آکرودیته» و ارتقای مشاوره و خدمات کنترل کیفی

کالاهای وارداتی و ساخت داخ

 تاریخ ثبت : 18 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 18 آبان 1392