خبــر برگزیده

تقدیر مدیر کل سازمان صنعت، معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان از شرکت بادرام پیشرو آریا

ارتقای فرهنگ و تمدن هر جامعه ای در سایه گسترش علم و توسعه بخشی به آن میسر خواهد شد و مهمترین ابزار در راه توسعه علم، تحقیق و پژوهش است.

 مدیر کل سازمان صنعت،  معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان در خصوص موفقیت در کسب پروانه تحقیق و توسعه از مدیریت شرکت بادرام پیشرو آریا تقدیر کردند.

    

کد خبر: 2128
  تاریخ خبر : 11 بهمن 1402
 مدیر روابط عمومی
 230