خبــر برگزیده

درباره خانه

 

خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد به عنوان یک تشکل مردم نهاد صنعتی و معدنی متشکل از انجمن های تخصصی همگن دارای مجوز از ارگانهای ذیربط بوده و در تاریخ 81/7/23 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .

از اهداف مهم خانه های صنعت و معدن تقویت جایگاههای بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم سازی می باشد .

اهم وظایف و مسئولیت های خانه صنعت ، معدن و تجارت که مهمترین تشکل جامع بزرگ تولیدکنندگان صنعتی ومعدنی کشور می باشد بشرح زیر می باشد :

- کمک به توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت ومعدن

- دفاع از حقوق صنعتگران و معدنکاران در مراجع قانونگذاری و اجرائی کشور

- ایجاد تسهیلات و تشویق آحاد جامعه به سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی که مهمترین عامل توسعه کشور و ایجاد اشتغالهای مفید و پایدار در کشور خواهد بود

- تلاش درجهت رفع موانع تولید وافزایش روز افزون تولیدات صنعتی و معدنی بمنظور کاستن ازحجم واردات وافزایش صادرات غیر نفتی کشور
- بعهده گرفتن وظایف اجرائی وبخشهای صنعت ومعدن وکاستن از مسئولیتهای اجرائی سازمانهای دولتی بمنظور افزایش توان دولت در هدایت ونظارت و حمایت از بخشهای تولیدی وصرفه جوئی در هزینه های جاری

.

.

.
در حال حاضر براساس سیاستهای اقتصادی دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی مهمترین وظیفه خانه صنعت و معدن فراهم ساختن زمینه حضور توانمند بخش خصوصی در عرصه تولید و سرمایه گذاری وکاهش تصدی گری دولت در عرصه صنعت و تولید می باشد که در صورت تحقق واقعی این امر چشم انداز بسیار روشن و موفقی برای بخشهای تولیدی کشور قابل پیش بینی خواهد بود .

هم اکنون 15 انجمن صنایع همگن تخصصی در بخش های مختلف صنعت و معدن تشکیل یافته که با عضویت در خانه صنعت و معدن مشغول ارائه خدمات تخصصی به رشته های مختلف صنعت در استان یزد می باشند.

 خانه صنعت و معدن نقش مؤثری در اصلاح قوانین بخش تولیدی کشور در مجلس شورای اسلامی داشته است.

باعضویت هزاران واحد صنعتی فعال درخانه صنعت ومعدن وهمچنین هزاران واحد صنعتی در دست احداث خانه صنعت ومعدن می تواند نقش بسیار مؤثر و تأثیر گذاری درجامعه صنعتی کشور و استان ایفا نموده و به حل بخش مهمی از مشکلات موجود جامعه کمکهای مفید ومؤثری نموده و موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم و افزایش سطح رفاه عمومی در جامعه اسلامی انقلابی ایران گردد .

 تاریخ ثبت : 11 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 19 اسفند 1399