خبــر برگزیده

با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفت؛

طرح دیدگاه های اعضای هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه یزد در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان

اعضای هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، به طرح دیدگاه ها و بیان دغدغه های خود در حوزه R&D صنعت استان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، هجدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، محمدعلی طالبی استاندار، سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای ستاد راهبری و مدیریت اقتصادی استان با هدف بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار شد.

در این نشست رئیس خانه صمت استان یزد و اعضای هیئت مدیره این انجمن به طرح مسائل و مشکلات، راهکارها، پیشنهادات و دیدگاه های خود پرداختند.

 

پژوهش سرمایه گذاری ارزشمند در دولت و صنعت

سیدعلی اکبر کلانتر در این نشست با بیان اینکه در شرایط حال حاضر کشور که در تحریم‌ های شدید به سر می بریم، امر پژوهش، هزینه نبوده بلکه سرمایه گذاری است، اظهار داشت: در این راستا باید از بخش خصوصی در جهت پرداختن به پژوهش های صنعتی و تولیدی حمایت کرد. متاسفانه برخی از اولویت‌ها فراموش شده و یا دچار تغییراتی شده اند که اثربخشی سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه را کاهش داده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به تاثیر مستقیم تحقیق و توسعه در افزایش توان رقابتی تولید عنوان کرد: در صنعت امروز که با سرعت بالایی تغییرات را مشاهده می کنیم، ایستایی به نشانه مرگ سازمان های تولیدی است.

مدیران نسبت به سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه وفادار باشند

داود عظیمی رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه این نشست با بیان اینکه کشورها برای جلوگیری از سطح درآمد پایین سرانه، افزایش سریع رشد اقتصادی و ایجاد رشدی پایدار و مستمر می بایست به صورت اثر بخش و حساب شده نسبت به سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه وفادار باشند، اظهار داشت: اینک این مهم، عامل اصلی توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می شود به نحوی که سازمان یونسکو واحد تحقیق و توسعه را واحدهای پویای بهم پیوسته ای از تحقیقات پایه و کاربردی و توسعه ای تعریف می کند که نتایج علمی هر مرحله به صورت ذخیره ای از دانش در طول زمان گردآوری شده و این ذخیره با ارزش، منشا ایده ها و اختراعات جدیدی است که به مرحله اجرا می رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: این واحدها به دلایل دست یابی به دانش و فناوری های جدید، به کارگیری ظرفیت های انسانی و توانمندی های زیرساختی کشور، اثر مثبت بر روی بهره وری و صادرات، ارائه محصولات برتر، ایجاد مشاغل جدید و افزایش ارزش سهام داران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. تحقیق و توسعه تاثیر مستقیمی بر نوآوری و بهره وری کیفیت سطح استاندارد زندگی و سهم بازار و از عوامل متعدد افزایش توان رقابتی سازمان هاست.

عظیمی با بیان اینکه تمام کشورهای توسعه یافته توجه خاصی به موضوع تحقیق و توسعه دارند، افزود: بر اساس آخرین آمار در دسترس، کشور آمریکا با 476 میلیارد دلار، چین با 370 میلیارد دلار، ژاپن با 170 میلیارد دلار و آلمان با 110 میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده اند.

رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این استان علاقمندی برای کار در واحدهای تحقیق و توسعه وجود دارد، بیان داشت: از این علاقه ذاتی که در روحیه جوانان یزدی است باید نهایت استفاده را برد. هرچند تحریم ها خسارات سهمناکی را بر کشور وارد نموده است اما فرصت مغتنمی را برای واحدهای تحقیق و توسعه فراهم آورده که نباید از آن غافل شد. امید است مدیران ما با ایجاد روند مستمر و پایدار سرمایه گذاری در این واحدها، یاریگر این پتانسیل موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان تحصیل کرده این دیار باشند.

 

وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه در یزد مطلوب نیست

در ادامه این نشست، محمدتقی ذوالفقاری دیگر عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه بررسی های اولیه نشان داده وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه در استان از لحاظ کمی و کیفی مطلوب نیست و با شاخص های توسعه فاصله دارد، اظهار داشت: منظور از این واحدها، واحدهای کوچکی است که درون واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در حال فعالیت اند و نسبتا عملکرد ضعیفی دارند. در حال حاضر حدود سه هزار واحد صنعتی و تولیدی داریم در حالیکه بنابر آخرین بررسی های انجام شده تنها برای حدود یکصد واحد گواهی R&D صادر شده و از این تعداد نیز فقط 39 واحد پروانه دارند.

وی در ادامه افزود: فرهنگ تحقیق و توسعه در استان یزد پایین بوده و جایگاه واقعی را در بین کارآفرینان پیدا نکرده است. دانش تخصصی این مهم نیز در استان چنان که باید ترویج ندارد و مشکلی بر مشکلات موجود افزوده است.

ذوالفقاری با اشاره به اهداف تخصصی انجمن تحقیق و توسعه خانه صمت استان یزد، بیان کرد: گسترش فرهنگ R&D، گسترش دانش تخصصی R&D، احیای واحدهای R&D موجود، کمک به ایجاد و تاسیس واحدها و کمک به گسترش نقش و اثرگذاری عملی و واقعی واحدهای R&D تنها بخشی از اهداف این انجمن تخصصی است. در ذیل این اهداف کلی، یک سری فرآیندهایی تعریف شده که عبارت اند از ایجاد ارتباط بین مراکز R&D، کمک به توسعه فرهنگی و بررسی مشکلات و موانع قانونی در گردش کار امور، شناسایی توانمندی ها و ظرفیت ها، تدوین راهکارهایی برای انتخاب صحیح فناوری، کمک به انتقال و بومی سازی فناوری از مسائل مهمی است که باید با فعال کردن بیش از پیش انجمن، بدان پرداخت.

 

تحقق اهداف و پویایی انجمن تحقیق و توسعه یزد در گروی حمایت مسئولان

عباس زارع، نائب رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در تکمیل سخنان محمدتقی ذوالفقاری، بیان داشت: در همین راستا پیشنهاداتی از سوی این انجمن در بخش های چهارگانه ظرفیت سازی حقوقی، طرح های مطالعاتی و پژوهشی، توسعه نقش آفرینی انجمن، اقدامات عملیاتی با تسهیل گری انجمن و پشتیبانی نهادهای مرتبط و حمایت مالی فراهم گردیده که امید است به عنوان بندهای هجدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مورد تصویب اعضا قرار گیرد.

وی در ادامه تشریح کرد: در بخش ظرفیت سازی حقوقی پیشنهاد واگذاری صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه از طرف سازمان صمت به انجمن تحقیق و توسعه، ایجاد مشوق های خاص استانی برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه با مدیریت و تنظیم گری انجمن تحقیق و توسعه و در بخش طرح های مطالعاتی و پژوهشی پیشنهاد شناسایی وضعیت تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی استان (از منظر ساختاری، عملکردی، نیروی انسانی و...)، شناسایی نیازهای سرمایه گذاری پروژه های بخش تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی استان با رویکرد تسهیل تامین نیازهای وارداتی و ظرفیت سازی برای تولید داخل، طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات و دانش بنگاه های اقتصادی استان، شناسایی، مستند سازی و تسهیم تجارب برتر تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی استان، شناسایی زمینه های نوآوری در حوزه های مختلف صنعت استان، مفهوم سازی شبکه ارزش تحقیق و توسعه در استان با رویکرد تقویت حلقه های موجود و ایجاد حلقه های مفقوده در استان و در بخش توسعه نقش آفرینی انجمن پیشنهاد عضویت نماینده انجمن در کارگروه های توسعه مدیریت، بهره وری و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و در بخش اقدامات عملیاتی با تسهیل گری انجمن و پشتیبانی نهادهای مرتبط پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تحقیق و توسعه و تربیت کارشناس، انجام فعالیت های ترویجی تحقیق و توسعه در استان از طریق تولید محتوای تخصصی و نشر آن در بستر های مختلف اطلاع رسانی، برگزاری نشست های تخصصی توجیهی تحقیق و توسعه با گروه های مختلف صنایع استان، برگزاری جلسات انتقال تجارب برتر تحقیق و توسعه در صنایع استان، ایجاد تورهای بازدید از تجارب برتر ملی و بین الملی در زمینه تحقیق و توسعه و در بخش حمایت مالی پیشنهاد کمک مالی از محل کمک های فنی و اعتباری در راستای بهسازی و نوسازی یا ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه، تجهیزات و ماشین آلات و ... ارائه می گردد.

در ادامه این نشست، جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران به بیان مشکلات و مسائل مالیاتی موجود خطاب به محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعضای ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان پرداختند.

 

تولیدکنندگان گلایه‌های به حقی دارند

محمد مسیحی در این نشست با اشاره به مشکلات و مسائل طرح شده، اظهار کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده که مطرح شده در احکام بودجه سال 99 با اعمال این مشوق که منوط به رفع تعهد ارزی است، ورود محتوایی را از سازمان امور مالیاتی گرفت و به عهده بانک مرکزی گذاشت.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این حوزه برخی تولیدکنندگان گلایه‌های به حقی دارند که باید موانع را از سر راهشان برداریم، ادامه داد: تولیدکننده اساساً نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند اما تولیدکنندگان با گروه های بعدی به خوبی ارتباط نمی گیرند و در عرضه کالای خود با مصرف کنندگانی مواجه می شوند که اطلاعات و مشخصات درستی از خود ارائه نمی کنند.

این مقام مسئول با اشاره به معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان نیز عنوان کرد: شرط معافیت مالیاتی این شرکت ها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است که برای مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت در محدوده های پارک های علم و فناوری اعلام شده و اگر شرکتی خارج از آن محدوده فعالیت کند مشمول معافیت نخواهد شد.

مسیحی با تاکید بر اینکه در مقام خریدار هیچ شخصی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست، اضافه کرد: اینکه در حوزه نساجی برخی تلاش می کنند که این مالیات را پرداخت نکنند پذیرفته نیست و هیچ صنفی نمی تواند از پرداخت مالیات شانه خالی کند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر برخی اصناف مالیات بر ارزش افزوده را می‌گیرند و پرداخت نمی کنند باید توجه داشته باشند که سازمان مالیاتی مطالبه مالیاتی دارد و نسبت به این اقدامات صنوف بی تفاوت نیست.

معاون درآمدهای مالیاتی کشور تصریح کرد: تراکنش های بانکی مکمل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد هستند و برخی که از پرداخت مالیات استنکاف می کنند از طریق تراکنش ها مورد پیگیری و مطالبات مالیاتی قرار می گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می کنیم، اظهار داشت: یکی از راه های فرار مالیاتی همین شرکت های صوری و کاغذی است در حالیکه هم ثبت شده اند و هم کد مالیاتی دارند اما در ادامه کار فعالیت رسمی ندارند و به صورت صوری و کاغذی فعالیت دارند.

مسیحی با تاکید بر اینکه هدف شرکت‌های صوری دور زدن نظام مالیاتی است تا برای نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی جزو اولویت‌های حاکمیت است و در قوانین نیز این موضوع به عنوان جرم مالیاتی تلقی شده و سازمان امور مالیاتی نیز برخورد با این موارد را در اولویت دارد.

وی اضافه کرد: اگر در سازمان امور مالیاتی پیگیر این موضوع هستند با نگاه مبارزه در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی است چراکه این شرکت‌ها از سیستم بانکی تسهیلات می‌گیرند و نظام مالیاتی را هم دور می زنند.

 

فعال شدن تشکیلاتی تحقیق و توسعه در خانه صمت ارزشمند است/ رفع دغدغه های صنعت و تولید در اولویت کاری همه دستگاه ها است

در ادامه این نشست محمدعلی طالبی استاندار یزد نیز اظهار داشت: فعال شدن تحقیق و توسعه در قالب یک انجمن بسیار ارزشمند است و این موضوع می‌تواند به تحقق اقتصاد دانش بنیان در استان کمک کند و تکنولوژی های برتر و فناوری را در استان داشته باشیم.

طالبی در خصوص موضوعات مالیاتی استان با ارزیابی مثبت از ایجاد فضای گفتگو و تعاملی و تداوم اظهار کرد: همینکه دغدغه های مالیاتی مطرح می شوند و منعکس شوند می توان مسائل را مورد توجه قرار داد و نسبت به اصلاح آن ها اقدام کرد و رویه و دستورالعمل ها را نیز تغییر داد و به انسجام بین تولید و مالیات رسید.

وی خواستار برگزاری کارگروه های حوزه مالیات برای رفع مشکلات تولید و صنعت شد و تصریح کرد: باید روی شناسایی مشمولین مالیاتی کار شود به طوریکه چالش جدیدی برای استان ایجاد نشود و با همراهی مشمولین نسبت به طرح پایانه های فروشگاهی اقدام کرد.

طالبی با تاکید بر تلاش برای اجرای قانون و طرح های ارائه شده، عنوان کرد: باید این موارد با تفاهم و همدلی باشد و هر کجا لازم است آموزش صورت گیرد از سوی تشکل های مربوطه اقدام شود تا با توجه به شرایط کشور زمینه بهانه جویی برای برخی فراهم نشود.

استاندار یزد ضمن تاکید بر اینکه رفع دغدغه های صنعت و تولید در اولویت کاری همه دستگاه ها است، اضافه کرد: تلاش ما در استان این است تا دغدغه های تولید کنندگان در حوزه های مختلف به ویژه مسائل مالیاتی را به مطلوب ترین شکل ممکن رفع کنیم.
 

 

کد خبر: 1803
  تاریخ خبر : 19 اسفند 1399
 مدیر روابط عمومی
 2799