خبــر برگزیده

برگزاری نشست اعضای کمیسیون بانوان

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست کمیسیون بانوان با حضور اعضا در محل سالن جلسات خانه صمت استان یزد برگزار شد.

پیگیری مسائل مطرح شده در جلسات قبلی و برنامه ریزی برای سال جاری از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

 

کد خبر: 2157
  تاریخ خبر : 10 اردیبهشت 1403
 مدیر روابط عمومی
 172