خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در پی برگزاری مجمع عمومی کمیسیون بانوان خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد  جلسه مجمع عمومی کمیسیون بانوان خانه صمت با حضور اعضا برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند. 

  در پی برگزاری این مجمع در تاریخ ۲۸ آذر ماه سال جاری، خانم ها مهین مجد زاده، مرضیه سهرابی، سحر گلکاری حق، فهیمه قاضیان، سعیده اخوان دستمالچی، الهه خالقیه، منصوره مجاهد و نسترن احمدی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ها فاطمه بوشهری و مریم نیک طبع به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره کمیسیون انتخاب شدند. 

شایان ذکر است در این نشست، خانم مجد زاده به عنوان رئیس،  خانم سهرابی به عنوان نایب رئیس و خانم گلکاری حق به عنوان دبیر کمیسیون بانوان خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد انتخاب شدند.

 

 

 

کد خبر: 2057
  تاریخ خبر : 7 اسفند 1401
 مدیر روابط عمومی
 1297