خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره کمیسیون بانوان استان یزد

مجمع کمیسیون بانوان استان یزد در روز 28 آذر در محل خانه صمت استان برگز شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، مجمع کمیسیون بانوان در روز 28 آذر با حضور بانوان صنعتگر و توانمند این استان در محل خانه صمت برگزار گردید.

در پی برگزاری این نشست، اعضای هیئت مدیره کمیسیون انتخاب شدند.

کد خبر: 2033
  تاریخ خبر : 29 آذر 1401
 مدیر روابط عمومی
 1334