خبــر برگزیده

انتخابات هیئت مدیره کارگروه های استخراج و فرآوری انجمن سنگ برگزار شد

بنابر تصویب هیئت مدیره انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، کارگروه فرآوری و کارگروه اسخراج این انجمن تشکیل و انتخابات هیئت مدیره آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با تصمیم و مصوبه هیئت مدیره انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی، دو کار گروه استخراج و کارگروه فرآوری ذیل این انجمن تخصصی تشکیل و طی روزهای گذشته در نشستی با حضور مدیران و نمایندگان صنایع همگن مجامع عمومی کارگروه فرآوری و استخراج، انتخابات هیئت مدیره این کارگروه ها در محل خانه صمت استان یزد برگزار شد.

بر همین اساس، علیرضا دهقان، محمدرضا دهقانی اشکذری، محمدعلی امینی، محسن محمدی، محمدمهدی نایب زاده، حامد تفتی، رضا میرحسینی و حمیدلطفی به عنوان اعضای هیئت مدیره کارگروه فرآوری و حاج محمد دهشیری، محمدحسن رجبعلیان، حاج احمد دهشیری، سیدمحمد نبوی زاده، محسن محمدی، حسن اسماعیلی، محمدعلی دلاوری، وحید آتشکار و منصور دره زرشکی به عنوان اعضای هیئت مدیره کارگروه استخراج انتخاب شدند.

شایان ذکر است هدف از تشکیل این کارگروه ها ذیل انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی، بررسی ویژه مسائل و مشکلات صنایع همگن هرکارگروه عنوان شده است.

کد خبر: 1826
  تاریخ خبر : 29 اردیبهشت 1400
 مدیر روابط عمومی
 2144