خبــر برگزیده

نشست کارگروه فرآوری سنگ های تزئینی خانه صمت یزد برگزار شد

نشست کارگروه فرآوری سنگ های تزئینی انجمن استخراج و فرآوری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با هدف بررسی چگونگی ساماندهی مکانیزه اطلاعات واحدهای فرآوری سنگ استان و بررسی اطلاعات حقیقی و حقوقی کلیه واحدها، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست کارگروه فرآوری سنگ های تزئینی انجمن استخراج و فرآوری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد عصر سی و یکم تیرماه، با حضور حداکثری اعضا با دستور کار هم اندیشی در خصوص برگزار مجمع عمومی شرکت تعاونی سنگبران، بررسی چگونگی ساماندهی مکانیزه اطلاعات واحدهای فرآوری سنگ استان و بررسی اطلاعات حقیقی و حقوقی کلیه واحدها برگزار شد.

اعضای حاضر در این نشست با اشاره به فعالیت های شرکت تعاونی سنگبران در گذشته و چگونگی فعالیت این مجموعه در آینده کاری خود هم اندیشی و اظهار نظر کردند.

بررسی نقایص و انتقادات پیرامون عملکرد این مجموعه در گذشته و تاکید بر لزوم افزایش سرمایه و فعالیت کاری شرکت از موارد مطروحه در این نشست بود.

در ادامه این نشست اعضا با اشاره به اهمیت ساماندهی مکانیزه اطلاعات جهت تصمیم گیری و اسخراج مشکلات و معضلات اعضا این کارگروه و همچنین لزوم به روزرسانی، تکمیل و بررسی اطلاعات حقیقی و حقوقی کلیه واحدها تاکید داشتند.

شایان ذکر است در این نشست با بررسی دیگر دستور کار جلسه، مقرر شد تا در ساعت 18 الی 20 شنبه مورخ 12/4/1400 جلسه مجمع فوق العاده شرکت تعاونی سنگبران برگزار شود.

کد خبر: 1835
  تاریخ خبر : 3 تیر 1400
 مدیر روابط عمومی
 2656