خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی استان یزد/ نام انجمن به انجمن سنگ استان یزد تغییر یافت

جلسه مجمع عمومی انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی استان یزد با حضور اعضاء برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی استان یزد در تاریخ دهم مهر ماه سال جاری، آقایان امیرحسین حیدر زاده، محمد حسن رجبعلیان،مهدی مظفری دهشیری، علی اکبر بیشمار و علیرضا دهقان به عنوان اعضای اصلی و احمد قوره یان و محمد مهدی نایب زاده به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین در این مجمع، آقای رضا صادقیان به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر عادلی به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.

شایان ذکر است در این نشست آقای امیرحسین حیدر زاده به عنوان رئیس، آقای محمد حسن رجبعلیان به عنوان نایب رئیس، آقای علی اکبر بیشمار به عنوان خزانه دار وآقای مهدی مظفری دهشیری به عنوان دبیر انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد انتخاب شدند.

همچنین در این نشست مصوب شد نام انجمن به "انجمن سنگ استان یزد" تغییر یابد.

کد خبر: 1999
  تاریخ خبر : 12 مهر 1401
 مدیر روابط عمومی
 1659