خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد

جلسه مجمع عمومی انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد با حضور اعضا برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد در نوزدهم شهریور ماه سال جاری، آقایان سید علی اکبر کلانتر، حسین سعادتمند،علی هاتفی اردکانی، مصطفی جعفری پور، محمد حسین توحیدفر، نادر رضایی منش، مرتضی نصیری، عباس یوسفی و امید هولاکویی به عنوان اعضای اصلی و حمید امامی فر و سید مجتبی موسویان به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین در این مجمع آقای محمد رضا سلطانی به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید زارع به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.

شایان ذکر است در این نشست، سید علی اکبر کلانتر به عنوان رئیس،  حسین سعادتمند به عنوان نایب رئیس، محمدحسین توحیدفر به عنوان خزانه دار و مصطفی جعفری پور بهعنوان دبیر انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد انتخاب شدند.

کد خبر: 1998
  تاریخ خبر : 11 مهر 1401
 مدیر روابط عمومی
 1604
  دیدگاه کاربران