خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد

انتخابات هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، مجمع انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد برگزار و در این نشست اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

کد خبر: 1989
  تاریخ خبر : 20 شهریور 1401
 مدیر روابط عمومی
 1552
  دیدگاه کاربران