خبــر برگزیده

نحوه ثبت سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر به فرد مالیاتی مربوط به سال جدید

اطلاعیه شماره 31 سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه ثبت سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر به فرد مالیاتی مربوط به سال جدید

 

 

 

 

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 6 خرداد 1403

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 13 خرداد 1403
 44