خبــر برگزیده

کاشی ، چینی ، سرامیک و خاک های صنعتی

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 188 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 1 0.5 %
خیر 187 99.5 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 188