خبــر برگزیده

دیدار رؤسای خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با آقای مهندس حسن زاده

جلسه دیدار رؤسای خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با آقای مهندس حسن زاده ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این نشست درخصوص همکاری و هماهنگی بیشتر بین خانه های صمت استانها با اتاق های بازرگانی جهت بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و توسعه اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر: 2172
  تاریخ خبر : 22 خرداد 1403
 مدیر روابط عمومی
 26