خبــر برگزیده

نشست هم اندیشی بهره گیری از انرژی خورشیدی برای تأمین برق صنعت

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست هم اندیشی راه کارهای همکاری بخش خصوصی برای تولید برق صنعت از طریق ایجاد نیروگاه های خورشیدی با حضور رئیس خانه صمت، نماینده ویژه استاندار، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی یزد، مدیران شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق استان یزد و مشاور انرژی خانه صمت در سالن جلسات برگزار شد.

مقرر گردید با محوریت خانه صمت جلسه دیگری با حضور شرکت های علاقمند در صنعت کاشی و سرامیک و در مرحله بعد، دیگر رسته های صنعتی بامصرف برق بیش از یک مگاوات جهت تبیین کامل موضوع و فرصت ها و تهدید های عدم سرمایه گذاری در صنعت برق خورشیدی ناشی از ناترازی های انرژی برای تولید کنندگان؛ با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن های تخصصی صنعتی و معدنی و سایر تشکل ها برگزار و ضمت بیان حمایت های دولت در خصوص ساماندهی، امکانسنجی، مکان یابی، تأمین آب و در صورت امکان حمایت های مالی و دیگر مشوق های سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ زمینه برنامه ریزی برای تشکیل گروه ها و کنسرسیوم هایی از چند شرکت فراهم شود.

همچنین برای کمک به فرهنگ سازی موضوع، جداول وضعیت مصرف، مشوق ها و جریمه های عدم اجرای ماده 16 قانون ه صورت ساده تهیه و برای اطلاع رسانی هر چه بیشتر موضوع در اختیار خانه صمت قرار گیرد.

 

کد خبر: 2164
  تاریخ خبر : 29 اردیبهشت 1403
 مدیر روابط عمومی
 118