خبــر برگزیده

برگزاری نشست ترویجی- توجیهی جهت تشریح برنامه اعتبار مالیاتی

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست ترویجی- توجیهی به دعوت خانه صمت جهت تشریح برنامه اعتبار مالیاتی برای مدیران عامل، تحقیق و توسعه و امور مالی صنایع دارای مجوز تحقیق و توسعه و با حضور دو تن از ارزیابان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رئیس خانه صمت، مشاور استاندار و شرکت نمایندگانی از بیش از 50 شرکت؛ سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.

در این جلسه موضوع استفاده از فرصت هزینه کرد برنامه های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی مطرح و در نهایت به سؤالات حاضرین در این زمینه پاسخ داده شد.

کد خبر: 2163
  تاریخ خبر : 25 اردیبهشت 1403
 مدیر روابط عمومی
 103