خبــر برگزیده

فهرست کالاهای قابل صدور به جمهوری بورکینافاسو و ظرفیتهای صادراتی آن

فهرست کالاهای قابل صدور به جمهوری بورکینافاسو و ظرفیتهای صادراتی آن توسط معاونت استانها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران به شرح پیوست اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، به پیوست تصویر نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"فهرست کالاهای قابل صدور به جمهوری بورکینافاسو و ظرفیت های صادراتی آن کشور" جهت آگاهی ارسال می شود.

 

مشاهده فهرست کالاهای قابل صدور به جمهوری بورکینافاسو

کد خبر: 2055
  تاریخ خبر : 6 اسفند 1401
 مدیر روابط عمومی
 847