خبــر برگزیده

حقوق، مقررات و مزایای سرمایه گذاری خارجی در ازبکستان

دولت ازبکستان، مزایا، مشوق ها و معافیت های مالیاتی متعددی را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، دولت ازبکستان بمنظور جذب سرمایه گذاران خارجی مزایا، مشوق ها و معافیت های مالیاتی متعددی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است.

 

تعیین مستقل حجم، انواع و جهت سرمایه گذاری،انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای فعالیت های سرمایه گذاری، مالکیت، استفاده و واگذاری سرمایه گذاری های خود و نتایج فعالیت های سرمایه گذاری، اتخاذ تصمیمات مستقل در مورد ثبت اختراعات خود، مدل های کاربردی و نمونه های صنعتی، استفاده از وجوه ارز ملی در حساب خود برای خرید ارز در بازار ارز داخلی و حق خرید زمین در موارد و شرایط مقرر در قانون از جمله حقوق سرمایه گذاران خارجی در این کشور می باشد.

جهت مشاهده متن کامل حقوق، مزایا و معافیت های سرمایه گذاران خارجی در کشور ازبکستان، اینجا کلیک کنید.

 

کد خبر: 2041
  تاریخ خبر : 12 دی 1401
 مدیر روابط عمومی
 736