خبــر برگزیده

ارائه آخرین اخبار اقتصادی کشورهای منطقه

آخرین اخبار اقتصادی کشورهای منطقه در محدوده نیمه دوم آذر ماه 1401

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، آخرین اخبار اقتصادی کشورهای منطقه شامل کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، هند و امارت در محدوده زمانی نیمه دوم آذر ماه سال 1401 به پیوست ارائه می گردد.

آخرین اخبار اقتصادی کشورهای منطقه

کد خبر: 2039
  تاریخ خبر : 10 دی 1401
 مدیر روابط عمومی
 227