خبــر برگزیده

ارائه خدمات پرتودهی توسط مجتمع پرتو فرآیند ایران مرکزی (یزد)

خدمات پرتودهی مورد نیاز در صنعت، کشاورزی و محیط زیست توسط مجتمع پرتوفرآیند ایران مرکزی(یزد) وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران، ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، خدمات پرتودهی مورد نیاز صنعت، کشاورزی و محیط زیست توسط مجتمع پرتو دهی پرتو فرآیند ایران مرکزی(یزد) وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران ارائه می شود. 

کاربرد فناوری پرتودهی در صنعت، کشاورزی و محیط زیست از اینجا قابل مشاهده میباشد.

کد خبر: 2035
  تاریخ خبر : 4 دی 1401
 مدیر روابط عمومی
 741