خبــر برگزیده

برگزاری نشست مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

جلسه هم اندیشی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با سازمان نظام مهندسی در روز شنبه 21 آبان ماه با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی و رئیس خانه صمت در محل خانه صمت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در نشست مشترک خانه صمت و سازمان نظام مهندسی، راه های همکاری مشترک فی مابین دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این جلسه  مقرر گردید در راستای بهینه شدن طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات و ابنیه صنعتی، سازمان نظام مهندسی با همکاری خانه صمت نسبت به ایجاد دفاتر وشرکت ها و همچنین آموزش مهندسین آشنا با رسته های مختلف صنعتی، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین توافق شد در خصوص تدوین برنامه بازرسی و کنترل ایمنی تاسیسات گازرسانی صنعت، نشست های هم اندیشی فی ما بین انجمن های صنایع همگن خانه صمت و سازمان نظام مهندسی برگزار گردد.

در این نشست همچنین مقرر شد در جلسات پنجشنبه های صنعتی خانه صمت که با حضور کمیسیون مشاورین و مدیران اقتصاد و دارایی برگزار می شود، از نمایندگان سازمان نظام مهندسی نیز دعوت بعمل آید.

کد خبر: 2025
  تاریخ خبر : 23 آبان 1401
 مدیر روابط عمومی
 1030