خبــر برگزیده

به میزبانی خانه صمت استان یزد برگزار شد؛

نشست هم اندیشی صنعتگران یزدی با روسای صندوق های پژوهش و نوآوری کشور

نشست هم اندیشی، تبادل نظر و آشنایی تعدادی از واحدهای صنعتی و روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن مرتبط با روسای صندوق های پژوهش و نوآوری صنعت نانو و فناوری های پیشرفته، برق و انرژی و ماشین سازی برگزار شد.

باتوجه به پتانسیل صندوق های پژوهش و نوآوری در حمایت از تولید و نظر به حضور روسای صندوق های پژوهش و نوآوری تخصصی صنایع و استان های کشور در یزد، 27 و 28 اردیبهشت ماه نشست هم اندیشی، تبادل نظر و آشنایی تعدادی از واحدهای صنعتی و روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن مرتبط با روسای صندوق های پژوهش و نوآوری صنعت نانو و فناوری های پیشرفته، برق و انرژی و ماشین سازی، در محل خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار شد.

در این نشست واحدهای مدعو با طرح مشکلات و درخواست های حمایتی خود در رسته های تولیدی نامبرده، خواستار حمایت مضاعف این صندوق ها از طرح های پژوهشی و نواوری فعالیت های صنعتی و معدنی استان یزد شدند.

کد خبر: 1956
  تاریخ خبر : 31 اردیبهشت 1401
 مدیر روابط عمومی
 157