خبــر برگزیده

دپارتمان منابع انسانی، تشریفات و امور کارکنان

خدمات دپارتمان منابع انسانی، تشریفات و امور کارکنان

درک و تشخیص عارضه ها، نیازها و دغدغه های شرکت ها و سازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی و کمک به آنها در ارتقای بلوغ و توانمندسازی بیشتر آنها در این حوزه به منظور رسیدن به نگرش های بهتر شغلی نظیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتیاق کارکنان، افزایش برند کارفرمایی، جذب و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شایسته و … در زمره تعاریف مشاوره منابع انسانی محسوب می شود. این مجموعه خدمات به کسب وکار کمک می کند تا موانع انسانی پیش روی توسعه و پیشرفت شرکت را برداشته و هماهنگی و تناسب بیشتری میان هزینه کرد در حوزه منابع انسانی با تحقق اهداف کلان شرکت برقرار نماید. در حقیقت بخش منابع انسانی از کارکنان‌ و کسب و کار شما پشتیبانی و حمایت می‌کند، تا با موفقیت به انجام کارهای خود ادامه دهید. دپارتمان منابع انسانی با تیمی متخصص و با تجربه، خدمات ذیل را با بهترین کیفیت ارائه می دهد:

 • عارضه یابی منابع انسانی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تامین نیروی انسانی با نیاز سنجی اصولی
 • تعیین شاخص های تامین و گزینش نیروی انسانی
 • جذب و استخدام نیروی های مورد نیاز
 • تدوین شرح شغل و شرایط احراز آن
 • طراحی ساختار، مشاغل، مسئولیت ها و اختیارات سازمان
 • بازنگری و استقرار ساختار و فرآیندهای سازمان
 • برنامه ریزی جهت نگهداشت نیروها و جلوگیری از ریزش بیش از حد
 • مدیریت روابط کارکنان
 • مدیریت رضایت شغلی کارکنان
 • مدیریت حقوق و پاداش
 • مدیریت و آموزش نیروی انسانی
 • مدیریت عملکرد
 • توانمند سازی کارکنان
 • وفادارسازی کارکنان
 • تدوین برنامه تعالی منابع انسانی
 • تدوین نظام پیشنهادات
 • مدیریت ایمنی شغلی کارکنان
 • ارتقای انگیزه و اشتیاق سازمانی
 • اجرای نظام آراستگی محیط کار (5s)
 • ایجاد فرآیندهای ارزیابی عملکرد و بازخورگیری
 • کوچینگ تیم منابع انسانی

 

ساختار دپارتمان منابع انسانی، تشریفات و امور کارکنان

 • واحد برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی
 • واحد جذب و استخدام  نیروی انسانی
 • واحد آموزش و نیازسنجی آموزشی
 • واحد تشریفات

اهداف دپارتمان منابع انسانی، تشریفات و امور کارکنان

 • ایجاد هماهنگی میان استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلان سازمان
 • تدوین برنامه های استراتژیک منابع انسانی جهت بهبود و ارتقاء عملکرد سازمان
 • تدوین برنامه های کاربردی جهت ایجاد اشتیاق و افزایش راندمان کارکنان و...
 • تعیین خط مشی ها و استراتژی های کلی منابع انسانی و تبدیل آن به برنامه های جامع و عملیاتی در حوزه های استخدام، آموزش و توسعه
 • طرح ریزی سیستماتیک بمنظور جذب نیروهای کارآمد در جهت استمرار و افزایش تولید و بهره وری بیشتر
 • بررسی و شناسایی فرصتها و تهدیدها و همچنین توجه به نقاط قوت و ضعف حوزه مدیریت اداری و استفاده بهینه از نیروها
 • اتخاذ تصمیمات سیستماتیک در حوزه فعالیتهای مدیریت اداری در راستای جذب، رشد، و ارتقاء و آموزش نیروی انسانی
 • بررسی و نظارت بر برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید بر جذب نیروهای کیفی بر اساس دستورالعملهای استخدامی
 • نظارت بر برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی
 • تدوین و تبیین برنامه ها و خط مشی ها جهت تحقیق در خصوص آسیب شناسی منابع انسانی در چارچوب اهداف
 • هدایت و راهبری فعالیت های مرتبط با امور پرسنلی و اداری کارکنان به منظور حصول اطمینان از انجام امور محوله

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 1 شهریور 1401