خبــر برگزیده

دپارتمان آموزش

این دپارتمان نسبت به هماهنگی و تنظیم جلسات مشاوره ای مشاوران و متقاضیان دریافت خدمات کمیسیون، برگزاری دوره های آموزشی، پیگیری فرایند مالی جلسات و قراردادها و مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی این مجموعه، اقدام و پل ارتباطی خانه صنعت، معدن و تجارت با کمیسیون مشاورین باشد.

با ما در ارتباط باشید:

 

آدرس:

یزد، خیابان شهید مطهری، مرکز فناوری اقبال

کد پستی: 8917697998

 

تلفن:

03537261217-8

 

دورنگار:

03537261219

 

ایمیل:

info@yazdhim.ir

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 27 مرداد 1401