خبــر برگزیده

دپارتمان مالی و مالیاتی

خدمات دپارتمان مالی و مالیاتی
خدمات حسابداری شامل تمام امور اجرایی یک مجموعه درزمینه حسابداری، تهیه صورت‌های مالی و گزارشات مالی و محاسباتی است. خدمات حسابداری گسترده‌ترین نوع خدمات مالی است و موارد بسیار زیادی را در برمی‌گیرد.  این خدمات به‌صورت کلی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. طراحی و تدوین سیستم‌های حسابداری برای شرکت‌های تازه تأسیس
 2. توانمند سازی سیستم‌های حسابداری شرکت‌ها و استقرار نیروی مالی در شرکتهای فعال و با سابقه
 3. عملیات کامل حسابداری اعم از نرم افزاری و سخت افزاری
 4. تحقق ساختار توانمند مالی و مالیاتی در شرکتها اعم از آیین نامه ها، نیروی انسانی، نرم افزار و...
 5. ایجاد بستر لازم جهت سیستم بهای تمام شده و بودجه بندی مبتنی بر عملکرد و همچنین استقرار آن در شرکتها
 6. اموزش تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و حسابرسی داخلی و مستقل
 7. راه‌اندازی نرم افزار، تیم فنی و فلوچارت حسابداری و ارائه خدمات پشتیبانی
 8. آموزش خصوصی و عمومی امور مالی و مالیاتی
 9. آموزش قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه ای و بانکی در امور مالی
 10. برگزاری دوره های تخصصی مالی و مالیاتی در قالب دوره های اموزشی کوتاه مدت(کارگاه)، میان مدت و بلند مدت
 11. برگزاری دوره های حسابرسی داخلی و مالیاتی متخصص مدیران ارشد شرکتها
 12. تحلیل امور مالی شرکتها در راستای پیشبرد اهداف شرکت جهت دستیابی به نقاط هدف

 

ساختار دپارتمان مالی و مالیاتی

واحدهای تخصصی در هر حوزه مالی ومالیاتی شامل:

الف- واحد مالیاتی ب- واحد مالی ج- واحد نرم افزارهای حسابداری و مدیریتی د- واحد آموزش ه- واحد حسابداری مدیریت و- واحد حسابرسی ی- واحد حسابداری تخصصی(شامل انبار، فروش، صادرات و واردات، اموال، پیمانکاری)

اهداف دپارتمان مالی و مالیاتی

 1. گزینش و عضو گیری در ساختار واحدهای فوق الذکر
 2. برگزاری دوره های تخصصی آموزشی در مورد هر یک از واحدها
 3. برگزاری ازمونهای لازم در خصوص معرفی نیروهای عضو به بازار هدف که شامل صنایع و اصناف می باشد.
 4. افزایش سواد مالی عموم مخاطبان و علی الخصوص صاحبان صنایع عضو خانه صنعت و معدن و تجارت

 

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 2 اسفند 1401