خبــر برگزیده

دپارتمان بیمه های بازرگانی

خدمات دپارتمان بیمه های بازرگانی

خدمات دپارتمان بیمه های بازرگانی شامل ارائه مشاوره در تمامی مراحل تعامل با شرکت های بیمه ، از هنگام صدور تا زمان بروز حادثه احتمالی می‌باشد که به به صورت کلی شامل موارد ذیل می‌باشد:

1- ارائه مشاوره در تهیه و تنظیم قرارداهای بیمه ای بین اعضای محترم خانه صمت با شرکت های بیمه جهت حفظ حقوق اعضا

2- ارائه مشاوره در هنگام بروز حادثه احتمالی جهت حفظ حق و حقوق اعضای خانه صمت.

3- پذیرش و انجام داوری در حل اختلافات ودعاوی بیمه ای

4- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در رشته های بیمه ای مختلف

5- آموزش قوانین بیمه ای در زمینه های مختلف صدور و خسارت

6- ارائه خدمات مشاوره جهت برگزاری مناقصات بیمه ای و همچنین بررسی ریسک های بیمه پذیر


 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 27 مرداد 1401