خبــر برگزیده

تحقیق و توسعه

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 1 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 0 %
خیر 1 100 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 1