خبــر برگزیده

خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 14 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 5 35.7 %
خیر 9 64.3 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 14