خبــر برگزیده

معادن فلزی و ذغال سنگ

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 2 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 1 50 %
خیر 1 50 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 2