خبــر برگزیده

معادن فلزی و ذغال سنگ

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 4 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 1 25 %
خیر 3 75 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 4