خبــر برگزیده

صنایع فلزی

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 2 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 0 %
خیر 2 100 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 2