خبــر برگزیده

مجمع عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده انجمن غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی استان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، مجمع عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده انجمن غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی، ظهر پنجشنبه سوم اسفند ماه در سالن جلسات خانه صمت برگزار شد.

پس از تصویب اساسنامه جدید هیئت مدیره مختصر گزارشی از سال مالی قبل و اقدامات انجام شده ارائه دادند.سپس انتخابات هیئت مدیره برگزار و اعضای هیئت مدیره و مدیران انجمن برای دوره سه ساله انتخاب شدند.

کد خبر: 2141
  تاریخ خبر : 3 اسفند 1402
 مدیر روابط عمومی
 439