خبــر برگزیده

تقدیر مدیر کل سازمان صنعت، معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان از فولاد ارفع

تحقیق و توسعه امری متعلق به آینده نیست بلکه همزاد هر فعالیت تولیدی و زمینه ساز رشد آن است.

 مدیر کل سازمان صنعت،  معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان در خصوص موفقیت در کسب پروانه تحقیق و توسعه از مدیریت فولاد ارفع تقدیر کردند.

 

            

کد خبر: 2124
  تاریخ خبر : 9 بهمن 1402
 مدیر روابط عمومی
 188