خبــر برگزیده

برگزاری بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی در جنوب آسیا

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی جنوب آسیا با حمایت سر کنسولگری ایران در کراچی و اتاق تجارت پاکستان در کراچی پاکستان برگزار خواهد شد.

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی جنوب آسیا  با حمایت سر کنسولگری ایران در کراچی و اتاق تجارت پاکستان در کراچی پاکستان برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نمایشگاه: 23 الی 26 آذرماه 1402
مکان: محل نمایشگاه های بین المللی کراچی پاکستان
جهت کسب اطلاعات تکمیلی از وب سایت  www.inteep.ir بازدید نموده و یا باشماره های 05135093593 -09370201053  تماس حاصل فرمایید.

کد خبر: 2102
  تاریخ خبر : 21 آبان 1402
 مدیر روابط عمومی
 539