خبــر برگزیده

برگزاری نشست کمیسیون مشاورین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

نشست کمیسیون مشاورین خانه صمت استان یزد, در محل خانه صمت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست کمیسیون مشاورین خانه صمت با حضور اعضا و همچنین با حضور رئیس خانه صمت در  روز چهارشنبه 17 آبان ماه در محل خانه صمت برگزار شد.

کد خبر: 2101
  تاریخ خبر : 17 آبان 1402
 مدیر روابط عمومی
 581