خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن کاشی، چینی، سرامیک و خاک های صنعتی استان یزد

انتخابات هیئت مدیره انجمن کاشی، چینی، سرامیک و خاک های صنعتی استان یزد در روز 27 آذر ماه در خانه صمت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، مجمع عمومی انجمن کاشی، چینی و سرامیک استان در روز ۲۷ آذر ماه در  محل خانه صمت برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی انجمن کاشی و سرامیک، در پی برگزاری این مجمع، آقایان صفدری زاده، شریف فرد، کریم نژاد، خالقیه، زارع شاهی، فاتحی و کارگر شریف به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم گلکاری حق به عنوان بازرس انجمن کاشی و سرامیک انتخاب شدند.

کد خبر: 2031
  تاریخ خبر : 29 آذر 1401
 مدیر روابط عمومی
 1392
  دیدگاه کاربران