خبــر برگزیده

انتخابات هیئت مدیره انجمن ماشین سازی، خودرو و نیرومحرکه استان یزد برگزار شد

در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن ماشین سازی، خودرو و نیرومحرکه استان یزد، اعضای هیئت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن ماشین سازی، خودرو و نیرومحرکه استان یزد در بیستم و یکم تیرماه، آقایان مهدی غریب گشته شاهی، محمدعلی زارع، رضا جوادپور، جلال پروانه و محمدحسین کریمی به عنوان اعضای اصلی و آقایان محسن کریم نژاد و میلاد منصب دار به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و محمود رحیمی نیز به عنوان بازرس و حمید مصیب به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

شایان ذکر است در پی برگزاری نشست هیئت مدیره این انجمن، جلال پروانه به عنوان رئیس، رضا جوادپور نائب رئیس، محمدعلی زارع خزانه دار و میلاد منصب دار به عنوان دبیر هیئت مدیره انجمن ماشین سازی، خودرو و نیرومحرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد انتخاب شدند.

کد خبر: 1970
  تاریخ خبر : 22 تیر 1401
 مدیر روابط عمومی
 1944
  دیدگاه کاربران