خبــر برگزیده

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی

نشست هیئت مدیره انجمن غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با حضور حداکثری اعضا در محل خانه صمت برگزار شد.

صبح یکشنبه، بیست و سوم آبان ماه، نشست هیئت مدیره انجمن غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با حضور حداکثری اعضا در محل خانه صمت برگزار شد.

در این نشست حاضرین با اشاره به لزوم برگزاری منظم و مداوم جلسات این انجمن، بر ساماندهی و برنامه ریزی دقیق فعالیت انجمن غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی در حل و بررسی مشکلات گروه ها و رسته های مختلف صنعتی زیر مجموعه این تشکل و پیگیری ویژه مسائل مطروحه تاکید داشتند.

همچنین در نشست هیئت مدیره انجمن مصوب شد تا از صاحب نظران و کارشناسان خبره صنعت غذا و دارو نسبت به شرکت در نشست های تخصصی هیئت مدیره صنایع همگن غذایی، بهداشتی و دارویی دعوت به عمل آید.

شایان ذکر است بنابر نظرات متعدد اعضا نسبت به بعضی از بندهای اساسنامه این تشکل، مقرر گردید تا اعضای هیئت مدیره با بررسی تخصصی اساسنامه این انجمن، مشروح نظرات و پیشنهادات خود را در نشست بعدی، طرح نمایند.

کد خبر: 1892
  تاریخ خبر : 24 آبان 1400
 مدیر روابط عمومی
 2298