خبــر برگزیده

نشست هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه خانه صمت برگزار شد

نشست هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه این تشکل صنعتی جهت بررسی مصوبات انجمن در هجدهمین کارگروه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، سی ام فروردین ماه، نشست هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه این تشکل صنعتی با حضورحداکثری اعضا جهت بررسی مصوبات انجمن در هجدهمین کارگروه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد.

آماده سازی تفاهم نامه جهت واگذاری صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه از طرف سازمان صمت به انجمن تحقیق و توسعه، انتخاب و جا به جایی دبیر و بررسی و تقسیم کار جهت پیگیری اجرای مصوبات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در مورد انجمن از مصوبات نشست هیئت مدیره تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد بود.

شایان ذکر است در این نشست موضوع فراخوان عضویت در این انجمن جهت حضور حداکثری فعالان حوزه R&D  طرح و بررسی شد.

کد خبر: 1813
  تاریخ خبر : 31 فروردین 1400
 مدیر روابط عمومی
 2605