خبــر برگزیده

مطالبه جبران عدم النفع تولید کنندگان بدلیل قطع گاز و برق صنایع توسط دولت در جلسه هیئت مدیره خانه صمت استان یزد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، جلسه هیئت مدیره و رؤسای انجمن های تخصصی خانه صمت صبح روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه در سالن جلسات با حضور رئیس خانه صمت، هیئت رئیسه و تعدادی ازاعضا برگزار شد.

برگزاری نشست تخصصی هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان

نشست تخصصی هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در روز ۲۵ بهمن ماه همزمان با آخرین روز از رویداد سرمایه گذاری جسور در محل کارخانه نوآوری درخشان برگزار شد.