خبــر برگزیده

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن فناوری و اطلاعات

نشست هیئت مدیره انجمن تخصصی فناوری و اطلاعات ظهر سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه در محل سالن جلسات خانه صمت برگزار شد.

  18 اردیبهشت 1403

انتخابات هیئت مدیره انجمن فناوری اطلاعات استان یزد برگزار شد

در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن فناوری اطلاعات استان یزد، اعضای هیئت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

  31 اردیبهشت 1401