خبــر برگزیده

برگزاری نشست انجمن تخصصی شیمیایی و سلولزی خانه صمت

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، ظهر دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه نشست هیئت مدیره انجمن تخصصی شیمیایی و سلولزی در سالن جلسات خانه صمت با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

  8 خرداد 1403

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن شیمیایی و سلولزی خانه صمت یزد

نشست هیئت مدیره انجمن شیمیایی و سلولزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با هدف بررسی تفکیک گروه های صنعتی زیرمجموعه انجمن در محل خانه صمت برگزار شد.

  9 تیر 1400