خبــر برگزیده

برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده انجمن برق و الکترونیک استان یزد

مجمع عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده انجمن برق و الکترونیک استان یزد ظهر سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه در سالن جلسات خانه صمت برگزار شد.

  25 بهمن 1402

نشست هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک

نشست هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک یکشنبه هشتم بهمن ماه در محل خانه صمت برگزار شد.

  9 بهمن 1402