خبــر برگزیده

نشست هیئت مدیره انجمن آجر و فرآورده های نسوز خانه صمت برگزار شد

نشست هیئت مدیره انجمن آجر و فرآورده های نسوز خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با حضور حداکثری اعضای این تشکل در محل خانه صمت با هدف بررسی مشکلات و موانع تولید واحدهای اجرپزی یزد برگزار شد.

تفاهم‌نامه همکاری مدیریت پیک‌بار مشترکین صنعتی امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری مدیریت پیک‌بار مشترکین صنعتی فی‌مابین شرکت توزیع نیروی برق با انجمن‌های تخصصی صنایع همگن خانه صمت استان یزد امضا شد.

  8 اردیبهشت 1400

برگزاری نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع صنعت آجر و فرآورده های نسوز استان یزد

چهاردهمین نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی مسائل و چالش های پیش روی صنایع همگن آجر و فرآورده های نسوز صنعت آجر و فرآورده ها نسوز با حضور استاندار یزد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرکل سازمان صمت، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مالیاتی، رئیس اداره اتباع، معاون اقتصادی اداره اطلاعات، دیگر مدیران دولتی استان یزد و هیات مدیره و اعضای انجمن تخصصی آجر خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار شد.