خبــر برگزیده

تا چند ثانيه ديگر پنجره دريافت فايل مشابه شكل زير، بر روی صفحه نمايان می‌شود. در صورتيكه اين پنجره به صورت خودكار باز نشد، بر روي لينک زير كليک نماييد:

روز ملی صنعت و معدن - تهیه شده در خانه صنعت، معدن و تجارت