خبــر برگزیده

مصوبات بیستمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

✅ مصوبات بیستمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات،  مبنی بر تمدید مهلت ارسال اطلاعات صادرات  ۱۴۰۳ از محل ورود موقت توسط گمرک تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ و همچنین تمدید مهلت ثبت درخواست توسط ذینفعان برای صادرات از محل ورود موقت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳

 

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 8 خرداد 1403

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 12 خرداد 1403
 40