خبــر برگزیده

مناقصه شرکت ترکمن گاز

اعلام جزئیات مناقصه خرید تجهیزات عمومی کارخانه شرکت دولتی "ترکمن گاز"

شرکت دولتی "ترکمن گاز" مناقصه آزاد برای خرید منابع مادی و فنی برای نیازهای  این شرکت شامل  تجهیزات عمومی کارخانه؛ تجهیزات الکتریکی و ابزار اندازه گیری را اعلام می دارد.

مبلغ به ازای هر قطعه 500 دلار آمریکا یا معادل آن به منات میباشد همچنین مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ 2023/12/25  (1402/10/04) تعیین شده است.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 23 آبان 1402

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 28 آبان 1402
 469