خبــر برگزیده

اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

با عنایت به مصوبه اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور  در خصوص اطلاع رسانی به مودیان  در راستای رفع ابهامات مؤدیان و ادارات کل در رابطه با سامانه مؤدیان اطلاع رسانی به شرح جدول فوق صورت گرفته و در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir ، بارگذاری شده است.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 9 آبان 1402

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 13 آبان 1402
 268