خبــر برگزیده

تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی

به گزارش وابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، سایر اشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده می باشند.

اطلاعیه شماره 1- اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اطلاعیه شماره 2- تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی

اطلاعیه شماره 3- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

اطلاعیه شماره 4 - نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

اطلاعیه شماره 5 - انواع صورتحساب الکترونیکی

اطلاعیه شماره 6 - انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی

اطلاعیه شماره 7 - موضوع صورتحساب الکترونیکی

اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

اطلاعیه 9- مراحل کلی واکنش به صورتحساب

 

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 1 دی 1401

  تاریخ ثبت : 16 بهمن 1401
 195